Λογιστικές - Φορολογικές

banner imagebanner image
Λογιστικές και Φορολογικές Υπηρεσίες
Κολοβός Απόστολος Κ. | Λογιστικό - Φοροτεχνικό Γραφείο Άρτα
Το λογιστικό - φοροτεχνικό γραφείο μας “Κολοβός Απόστολος Κ.“, το οποίο εδρεύει στην οδό Βασιλέως Κωνσταντίνου 24 στην Άρτα, διαθέτοντας μεγάλη εμπειρία και χάρης την συνεχής παρακολούθηση των διαδικασιών και των αλλαγών σε φορολογικά, εργατικά και επενδυτικά θέματα, μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες κάθε ενδιαφερόμενου, είτε πρόκειται για ιδιώτη είτε για επιχείρηση που χρήζει την υποστήριξη ενός λογιστικού γραφείου.
 
Μέσα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο φορολογικό και οικονομικό περιβάλλον, το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό του λογιστικού μας γραφείου συνεργάζεται με κάθε πελάτη ξεχωριστά προκειμένου να προσφέρει τις καλύτερες δυνατές λύσεις στα ζητήματα που αντιμετωπίζει. 

Αναλαμβάνουμε:
Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων Ε1, Ε2 και Ε9
 Τροποποιητικές δηλώσεων Ε1, Ε2, Ε9.
 Τήρηση βιβλίων επιχειρήσεων
 Υπολογισμός και υποβολή ΦΠΑ
 Υποβολή αίτησης Α21 οικογενειακού επιδόματος
 Υποβολή αίτησης θέρμανσης
 Έκδοση φορολογικής ενημερότητας
 Έκδοση τελών κυκλοφορίας
 Ηλεκτρονική πληρωμή μέσω e-banking
 Υποβολή αιτήσεων ρύθμισης οφειλών
 Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών σε Δημόσιες Υπηρεσίες και οργανισμούς ( ΔΟΥ, ΟΑΕΕ, ΙΚΑ, άλλα ασφαλιστικά ταμεία, επιθεώρηση εργασίας,  Δήμους, Νομαρχίες, Τράπεζες, ΟΑΕΔ, Επιμελητήρια, πρωτοδικείο, ΥΠΕΕ,)
 Μισθωτήρια συμβόλαια κάθε είδους
 Ιδιωτικά συμφωνητικά κάθε είδους
 Συμβουλές σε θέματα τεκμηρίων διαβίωσης, αποφυγής υψηλής φορολόγησης, ανάλωση κεφαλαίου
 Διαδικασίες για αποφυγή διπλής φορολόγησης
 Φορολογικός εκπρόσωπος
 
 
Το λογιστικό - φοροτεχνικό γραφείο μας, σας παρέχει ολοκληρωμένες λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες που εξασφαλίζουν την έγκυρη και ποιοτική λογιστική και φοροτεχνική πληροφόρηση.
 
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες μας στηρίζονται στα πρότυπα, τους κανονισμούς και τους νόμους που απαιτούν οι επιστήμες της λογιστικής και οικονομικής επιστήμης.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.