Μισθοδοσία

banner imagebanner image
Μισθοδοσία
Κολοβός Απόστολος Κ. | Λογιστικό - Φοροτεχνικό Γραφείο Άρτα
Το λογιστικό - φοροτεχνικό γραφείο μας “Κολοβός Απόστολος Κ.“, το οποίο εδρεύει στην οδό Βασιλέως Κωνσταντίνου 24 στην Άρτα, συνδυάζοντας τις επιστημονικές γνώσεις με την πολυετή εμπειρία, μπορεί αποτελεσματικά να καθοδηγήσει και να προτείνει στους ενδιαφερόμενους την καλύτερη δυνατή λύση στις σχέσεις τους με το υφιστάμενο ή το μελλοντικό προσωπικό εφαρμόζοντας πάντα σωστά τις υπάρχουσες διατάξεις.
 
Αναλαμβάνουμε:
 Επεξεργασία στοιχείων για την έκδοση της μισθοδοσίας.
 Εκτύπωση όλων των αναγκαίων μηνιαίων μισθοδοτικών καταστάσεων και αναλυτικών ατομικών αποδείξεων αποδοχών εργαζομένων.
 Έκδοση λογιστικού άρθρου σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή για την ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων της εταιρείας σας.
 Ανάλυση κόστους μισθοδοσίας ανά κατηγορία εργαζομένων (μισθωτοί/ημερομίσθιοι/ωρομίσθιοι), ανά γεωγραφική θέση, κέντρο κόστους, διεύθυνση, υποδιεύθυνση κτλ. σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
 Σύνταξη και υποβολή στην επιθεώρηση εργασίας των σχετικών πληροφοριακών καταστάσεων με βάση τις απαιτήσεις της εργατικής νομοθεσίας.
 Σύνταξη και υποβολή στην εφορία εντύπου απόδοσης φόρου αποζημίωσης.
 Παρακολούθηση συλλογικών συμβάσεων και σύγκριση με τους καταβαλλόμενους μισθούς/προϋπολογισμούς αποδοχών των εργαζομένων.
 Έκδοση βεβαιώσεων αποδοχών, σύνταξη και υποβολή προσωρινών και οριστικών δηλώσεων ΦΜΥ
 
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες μας στηρίζονται στα πρότυπα, τους κανονισμούς και τους νόμους που απαιτούν οι επιστήμες της λογιστικής και οικονομικής επιστήμης.
 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.